Writings

Here are my thoughts and writings, including drafted and finished ones.

Entries

I’ve scanned through 500+ applications for Product Designer role and this is what you’re missing the most
EN 🇬🇧
July 25, 2022
I’ve scanned through 500+ applications for Product Designer role and this is what you’re missing the most
In my years of leading and building design team, the hardest part of the job is to recruit member. Sometimes it takes more than 6 months to find the right member for the team. The most challenging work is to identify who could be the potential one to do interview, this was done by scanning the application including CV, portfolios and website. What are missing the most?
Research lúc nào và như thế nào trong quá trình thiết kế sản phẩm? (Phần 1)
VN 🇻🇳
March 23, 2022
Research lúc nào và như thế nào trong quá trình thiết kế sản phẩm? (Phần 1)
Nếu bạn thực hiện xong user interview và đi đến nói với những người làm business (Stakeholder, CEO, Marketing...) rằng: “User A nói vấn đề B đang làm cho họ khó chịu” thì 90% là stakeholder sẽ hỏi bạn câu hỏi như sau: “chỉ có vài user nói thế làm sao có thể đảm bảo mọi user đều có chung cảm nghĩ về vấn đề B?”
Dark Pattern: khi người ta chỉ muốn làm cái gì dễ
VN 🇻🇳
March 7, 2022
Dark Pattern: khi người ta chỉ muốn làm cái gì dễ
You need to chose side!
5 tips nhỏ để bắt đầu thực hành UX
VN 🇻🇳
December 7, 2021
5 tips nhỏ để bắt đầu thực hành UX
Một bài viết được viết cách đây khá lâu, hôm nay tôi dịch lại tiếng Việt. Những tips này sẽ giúp các bạn phần nào hình dung được sự khác nhau giữa UI, UX, Graphic design
What would I do if I don't do design
EN 🇬🇧
September 6, 2021
What would I do if I don't do design
Have you ever thought about your dream job? Is what you are currently doing now your dream job? Do you wish to do something else if you got the chance? 2020 situation with many unfortunate people lost their job has brought me back to this article:
In between
EN 🇬🇧
January 15, 2021
In between
There is no silver bullet for success, after all. When we look at those design leaders who stand there and give us inspiration, they all have their stories to tell. Our job is to pick up the right pieces for ourselves, then pursue them and balance the choices we made
What I've learnt from hosting UXVN 2020
EN 🇬🇧
January 6, 2021
What I've learnt from hosting UXVN 2020
I learned good lessons from my team. They inspired me, not only my teammates but the participants on that day, from attendees to speakers. Inspiration is an important aspect for me in my work. I feel grateful for the fact that I got all the inspiration I need.
UX Competency – what skills do you need?
VN 🇻🇳
June 3, 2020
UX Competency – what skills do you need?
Trong quá trình vài tháng tuyển dụng và xây dựng team Design cho Zalo vừa qua, tôi có dịp phỏng vấn khá nhiều designer từ junior đến senior, một điều mà tôi rút ra được sau quá trình này đó là: đa số các bạn chưa rõ mình đang thiếu kỹ năng gì, hoặc mình thật sự mạnh kỹ năng gì, hoặc mình nên phát triển và học kỹ năng gì.
DesignOps at Zalo
VN 🇻🇳
December 9, 2019
DesignOps at Zalo
Với nguồn nhân lực như thế này, có thể thấy Team Sản phẩm của Zalo hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu xây dựng 1 quy trình “này nọ” cho Design, UX. Bước tiếp theo là đánh giá lại số lượng designer đang có so với số lượng Vertical của Product, tính toán số lượng designer và mức độ Senior mà team cần để yêu cầu thêm headcount

image

Medium Published

image

Connect.

Other Stuffs.

✈️

Made by Notion + Super.so