DesignOps at Zalo

Các bước triển khai

 1. Đánh giá lại resources và thế mạnh đang có của Zalo Team Zalo hiện đang có:
 • Team UX Design
 • Team UX Research
 • Team các Product Owner
 • Gần đây nhất có thêm Content Strategy lo cả UX Writing

Với nguồn nhân lực như thế này, có thể thấy Team Sản phẩm của Zalo hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu xây dựng 1 quy trình “này nọ” cho Design, UX. Bước tiếp theo là đánh giá lại số lượng designer đang có so với số lượng Vertical của Product, tính toán số lượng designer và mức độ Senior mà team cần để yêu cầu thêm headcount

 1. Đánh giá lại quy trình làm việc giữa Design và Product, và cả Research Phần này mình ko tiện chia sẻ nhiều legacy trước đây. Nhưng sau khi đánh giá mình đưa ra 1 quy trình mới, trong đó có những bước đòi hỏi team Product Owners phải đáp ứng trước khi team Design thực hiện 1 task nào đó, trong đó quan trọng nhất chính là Design Brief. Ở bước này có thể thấy dễ vấp phải sự phản đối vì nó tăng thêm việc cho PO và giảm tốc độ làm việc hiện có của team Zalo. Nhưng với kinh nghiệm đã từng làm ở những team lớn khác, mình mạnh dạn thử nghiệm và thay đổi, chấp nhận chậm lại lúc đầu, nhưng tốt hơn về sau. Design Brief bạn nào cần mình sẽ chia sẻ thêm sau.
 2. Liệt kê các mục cần phải thực hiện:
 • Design system (lúc đầu Zalo có 1 bản Guidelines sẵn đã có thể dùng lại), bên cạnh đó làm việc với dev để hệ thống và đồng nhất design Token.
 • Design Brief
 • Đánh giá và lựa chọn design tools phù hợp
 • Quy định quy trình design Hands-on: từ lúc mở file lên làm, lưu trữ và đặt tên, đến lúc export file cho team Dev
 • Xây dựng Design Principles (advanced)
 • Xây dựng Onboarding process
 • Xây dựng traning program cho junior
 1. Thực hiện UX Audit toàn bộ Zalo Product, kết hợp với team Product và Research và Content - đây là 1 hạng mục lớn nên mình tách riêng ra và triển khai rất dài hơi
 2. Đánh giá lại skillsets của team hiện tại đang có, xem xét skillsets mà team sắp tới sẽ cần, từ đó xây dựng bảng đánh giá skills khi tuyển dụng để có thể tìm được người fit với nhu cầu của team và có thể làm các hạng mục kể trên Riêng đề tài này sẽ có 1 chủ đề chuyên sâu để thảo luận thêm về sau :D

Trên đây là tổng quát các bước mà mình phải triển khai cho team UX của Zalo.